Vznik našeho týmu Diverzanti se datuje k 1.9.2004. Zaměřujeme se na taktiku malých jednotek se specializací na diverzní a průzkumnou činnost v týlu nepřítele. Snažíme se o co nejrealističtější přístup k akcím a dosažení v nich co nejlepších výsledků. Je nám jasné, že nebudeme nikdy na takové úrovni jako skutečné profesionálové. Military se pro nás stalo životním stylem a odreagováním se od všední reality s možností ověření našich schopností v praxi.

Úzce spolupracujeme s Policií ČR (PČR), Vojenskou policií (VP) a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), kdy se účastníme jejich reálných cvičení. Pro integrovaný záchranný systém vytváříme náplň různých modelových situací, pro řešení mimořádných událostí. Další naší činností je spolupráce s humanitárními organizacemi. Proškolování jejich pracovníků pro psychickou odolnost a připravenost v rámci reálných zahraničních misí. Naše tréninky, výcviky a proškolování probíhají v podmínkách blízkých působení v týlu nepřítele a naší základní zásadou je vidět a nebýt viděn.

Neodmítáme rovněž jakékoliv rady, zkušenosti a případnou spolupráci jiných týmů. Přijmeme každé vyzvání, které nám přinese nové zkušenosti a znalosti v taktice boje. Pokud máte na Diverzanty jakýkoliv dotaz týkající se společného výcviku, modelových situací pořádaných pro různé organizace, můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář v sekci KONTAKT

Military Airsoft Team Diverzanti diverzant diverzní diversionary activities taktika cqb army video buddy team fire adrenalin boj diversionist enemy agent kvhs klub vojenské historie a současnosti VSTUP NA WEB


Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL